Tel: 0268 329 329; 0770 329 329; 0722 630 731
Jante
Produse
JANTA OTEL

Janta otel 65115 cu inel 6.5x16 
6 gauri 
235 lei+tva
235.00 RON + TVA
JANTA OTEL

Janta otel 65217 cu inel 6.50x20
 8 gauri
328 lei+tva
328.00 RON + TVA
JANTA OTEL

Janta otel 80201 cu inel 8.00x20
 10 gauri
 488 lei+tva
606.20 RON + TVA
JANTA OTEL

Janta otel 91535 tubeless 9.00x15.3
6 gauri
153 lei+tva
153.00 RON + TVA
JANTA OTEL

Janta otel 100236 cu inel si tubeless 10.00x20 
10 gauri 
1098 lei+tva
1015.00 RON + TVA
JANTA OTEL

Janta otel 100237 cu inel 10.00x20 
10 gauri 
1098 lei+tva
1098.00 RON + TVA
JANTA OTEL

Janta otel 100252 cu inel si tubeless 10.00x20
10 gauri 
1098 lei+tva
1015.00 RON + TVA
JANTA OTEL

Janta otel 900202 tubeless 22.5x9 
10 gauri 
348 lei+tva
406.00 RON + TVA